Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Omfattningen är större än vad de flesta tror och våldet förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. I begreppet mäns våld mot kvinnor ingår fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, hot om våld samt pornografi, handel med kvinnor, prostitution, incest, könsstympning, tvångsäktenskap, sexuella trakasserier och kränkningar.

Ansvaret för alla former av övergrepp är mannens och kan aldrig läggas på kvinnan. Mannens våld syftar till makt och kontroll. Han kritiserar henne, hindrar henne från att umgås med vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld. Våldet blir till slut ett "normalt" inslag i vardagslivet. Kvinnan tvingas gradvis till anpassning och isolering, gränserna för vad som är och inte är acceptabelt raderas sakta, men säkert ut. Hon anpassar sig av rädsla, för att försöka undvika våld och kan även ta på sig skulden för att mannen misshandlar henne. Detta kallas normaliseringsprocessen.

Det är också förklaringen till den fråga som ofta kommer upp - varför lämnar hon honom inte? På grund av de metoder mannen använder sig av, uppfattar hon så småningom våldet som helt normalt, och något som hon själv orsakat. Det handlar också ofta om rädsla för att bli ytterligare utsatt, dödad eller kvinnans rädsla över att mista gemensamma barn, som mannen hotar att ta ifrån henne.

De män som misshandlar har kontroll över våldet. De kan dra för gardinerna, vrida upp volymen på radion och slå på ställen där märkena inte syns. Det är alltså inte hastigt påkommen, okontrollerbar aggressivitet. Mannen är medveten om vad han gör och ute efter att tillfredställa sina egna behov. Kvinnan ska i mannens tycke lyda och han skall bestämma över henne. Mannen framställer våldet som ett tecken på kärlek, när han slår henne för "hennes eget bästa". I efterhand kan han tvätta kvinnans sår, plåstra om henne och vara förtvivlad över vad han gjort.

Senast publicerad: 161005 | Powered by SiteSmart