Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Myter

Det finns en mängd felaktiga föreställningar om våld mot kvinnor i nära relationer och många tror att det enbart förekommer i vissa grupper, speciellt de grupper de själva inte tillhör. Det stämmer förstås inte, våldet i nära relationer förekommer i alla sociala grupper.

Det är inte speciellt vanligt med våld i nära relationer i Sverige.

I Sverige anmäls det varje år, över 29 000 misshandelsbrott mot kvinnor. Brå, Brottsförebyggande rådet, räknar med ett mörkertal på 75 procent, det innebär alltså att endast 25 procent av de utsatta kvinnorna anmäler till polisen.

Det är en speciell sorts kvinnor som blir misshandlade och en speciell sorts män som misshandlar.

Vi på kvinno- och tjejjourerna kommer i kontakt med kvinnor från alla sociala grupper i samhället, alla åldrar och yrkeskategorier och etniskt ursprung. Det syns inte utanpå om vi är utsatta eller om vi kommer att bli utsatta. Att en kvinna blir misshandlad har inte att göra med hennes beteende eller missbedömning av partner.
På samma sätt som det är alldeles "vanliga" kvinnor som blir utsatta, är det också alldeles "vanliga" män som utsätter kvinnor för våld. Mannen som slår behöver inte vara en otäck typ och det finns alltså inga speciella egenskaper som hör ihop med män som misshandlar, förutom att vi inte kan se på honom om han är våldsam eller inte.

Mannen hade en taskig barndom och fick stryk, det är därför han slår.

Det finns säkert de män som har haft en svår barndom, men det går inte att urskilja misshandlaren från andra män med hänsyn till barndomen. 88 procent av de som är syskon till misshandlare använder inte själva våld i sitt umgänge med andra (enligt ROKS broschyr "Avliva myterna" 1990:10). Oavsett hur hans barndom sett ut, så är det ett val han gör. Han kan välja att slå, men han kan också välja att låta bli.

Misshandeln är tillfällig, härda ut så blir det snart bättre.

Många kvinnor stannar kvar hos misshandlaren i hopp om att det ska bli bättre. Tyvärr får denna förhoppning ofta katastrofala följder. Det kan ta lång tid från det att man träffas tills det första slaget kommer, månader eller år. När förhållandet är etablerat förändras han. Jourernas erfarenhet är att våldet successivt trappas upp och blir grövre och grövre. I många fall har exempelvis familjeterapi, som syftar till att komma till rätta med misshandeln, visat sig öka risken för att kvinnor ska bli mer misshandlade.

Senast publicerad: 161005 | Powered by SiteSmart